SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

SẢN PHẨM & GIẢI PHÁPLiên Hệ Với Chúng Tôi

Nền Tảng 689Cloud

689Cloud là nền tảng dựa trên công nghệ đám mây, linh động trong việc tích hợp với các yêu cầu sử dụng của khách hàng, giúp cho nội bộ doanh nghiệp đơn giản hóa việc chia sẻ và cộng tác tài liệu được bảo mật trên Cloud với các khách hàng bên ngoài.

Quản lý quyền sử dụng và kiểm soát truy cập giúp bảo mật thông tin nhạy cảm của khách hàng và chặn các truy cập trái phép.

Mạnh mẽ trong việc bảo vệ tài liệu được sử dụng, kiểm soát sao chép, chia sẻ, ngăn cản chụp màn hình, in ấn và chỉnh sửa tài liệu.

Theo dõi nâng cao giúp kiểm soát quá trình sử dụng tài liệu của người dùng theo địa chỉ IP, loại thiết bị mở tài liệu, vị trí mở… Có thể hủy quyền sử dụng tài liệu của người dùng cho dù tài liệu đã được tải về máy tính cá nhân hoặc lưu trữ ở nơi khác.

Xem thêm
...

689Cloud Academia

Chia sẻ an toàn các tài liệu quan trọng giữa giảng viên, sinh viên và nhà nghiên cứu bằng giao diện đám mây đơn giản.

Đơn giản hóa việc hợp tác giảng dạy bằng cách phân công quyền giữa giáo viên và trợ giảng.

Tính năng làm việc nhóm giúp tạo và quản lý các nhóm trong lớp.

Tính năng trao đổi qua thông tin qua lại trực tiếp giúp cải thiện sự tham gia hợp tác trong lớp.

Xem thêm

689Cloud Smart Printer

Số hóa tài liệu giấy, thuận lợi trong việc lưu trữ, giúp tiết kiệm không gian và bảo quản an toàn khi có sự cố xảy ra.

Bảo vệ, chia sẻ nhanh chóng tài liệu đến người dùng cuối.

Tạo thuận lợi cho việc truy xuất và tìm kiếm tài liệu trên hệ thống lưu trữ trên Cloud.