BẢO MẬT, CHIA SẺ, LƯU TRỮ & SỐ HÓA TÀI LIỆU TRÊN NỀN TẢNG ĐÁM MÂY

BẢO MẬT, CHIA SẺ, LƯU TRỮ & SỐ HÓA TÀI LIỆU TRÊN NỀN TẢNG ĐÁM MÂY


Mã hóa tài liệu dễ dàng, Chia sẻ nhanh chóng, Tiết kiệm không gian lưu trữ, Theo dõi và Thu hồi quyền truy cập tài liệu ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào

Mã hóa tài liệu dễ dàng, Chia sẻ nhanh chóng, Tiết kiệm không gian lưu trữ, Theo dõi và Thu hồi quyền truy cập tài liệu ở bất cứ đâu, bất cứ khi nàoĐăng Ký miễn phí

Giới Thiệu

689Cloud Là nền tảng điện toán đám mây (Cloud Computing – SaaS) về Bảo Mật, lưu trữ, quản lý, chia sẻ dữ liệu cho doanh nghiệp & chính phủ. Khác với các giải pháp hiện tại đang có trên thị trường như Google Drive, Dropbox hay Microsoft One Drive. Ngoài chức năng về quản lý & chia sẻ như các công cụ trên đang có, 689Cloud trang bị công nghệ bảo mật IRM (Information Rights Management) với chức năng bảo mật được đính kèm (embedded) trên mỗi tài liệu (document), do đó cho dù tài liệu đã được chia sẻ ra bên ngoài Tổ Chức, hay bị đánh cắp thì chỉ những người dùng được cấp quyền mới có thể xem được tài liệu.

Và đặc biệt trong quá trình tài liệu được mở/xem, người xem không thể copy nội dung ra bên ngoài tài liệu khác.

Bảo mật đến 99% rủi ro thất thoát thông tin.

Tăng 80% hiệu suất trao đổi thông tin.

Tiết kiệm 50% chi phí so với các dịch vụ Cloud khác.

+1000 Người Đang Sử Dụng 689Cloud. Còn Bạn Thì Sao?

Tích hợp tùy chọn linh hoạt cho doanh nghiệp của bạn

Chúng tôi cung cấp các tùy chọn phân phối linh hoạt: Cloud-based, Private Cloud, On-Premise, tùy chỉnh và tích hợp để phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.


Public Cloud

Chúng tôi đảm bảo việc triển khai, bảo trì ứng dụng được thực hiện một cách minh bạch và tuyệt đối bảo mật cho doanh nghiệp hoặc người dùng. Chúng tôi có cơ sở hạ tầng Đám mây tin cậy, an toàn và quy mô do đối tác lãnh đạo AWS & Azure của chúng tôi cung cấp.

Private cloud/On-premise

Private cloud/On-premise rất lý tưởng cho các tổ chức có quy mô từ 50 đến 50.000 nhân viên. Quản lý dữ liệu tập trung trên nền tảng Cloud/Private Cloud, truy xuất dữ liệu nhanh chóng, hiệu quả hơn. Thay thế giải pháp hiện tại như Share server/FTP server

Tích Hợp

689Cloud được thiết kế với nền tảng API mở cho phép dễ dàng tích hợp với ứng dụng kinh doanh tùy chỉnh của bạn. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ Hỗ trợ & Tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.

...

Khách Hàng & Đối Tác


...

Đánh Giá Của Khách Hàng


HTGSOFT is leading Hardware Design & Development and Software Development company in US and Vietnam. We have thousand documents (Hardware Design, Reverse Engineering, IoT Design, Software design, Customer Requirement & Contract) every year that highly confidential when sharing with outsourcing agency & customer. 689Cloud help us easy to manage & secure those documents and confident when working with external vendors

Paul Dao
Paul Dao
CIO of HTGSOFT

RealReachMarketing is leading Digital Marketing company in Florida, US. We have to share & collaborate document, information with customer everyday (Project plan, customer requirement, media content, contract, etc), those information are highly confidential. Using Email & Dropbox is not secure for us. 689Cloud make simplify these process for us, more confident and build trust when sharing confidential document with our customer.

Jim Schaefer
Jim Schaefer
CEO of RealReachMarketing

Founded in 2001, QTSC is one of key projects of Ho Chi Minh City, which is built to promote the development of Vietnam IT industry and transform the economic structure of the city in the integration period, with over 150 ICT companies & 20,555 people studying and working here.

We have TB data documents in multiple projects, departments. And before that, FTP Server is our main tool for sharing data, It’s not easy to access, view & collaborate with other departments. As well as there is no method to protect, prevent copy or revoke access document after it’s been downloaded to client device. 689Cloud help us better protect confidential document and easy to setup a Private Cloud platform for collaborating, communicating between internal departments and with clients. We use it to replace current FTP server, in Event project, Strategy department, Sale team

Thang LE
Thang LE
Administration Manager

HTGSOFT is leading Hardware Design & Development and Software Development company in US and Vietnam. We have thousand documents (Hardware Design, Reverse Engineering, IoT Design, Software design, Customer Requirement & Contract) every year that highly confidential when sharing with outsourcing agency & customer. 689Cloud help us easy to manage & secure those documents and confident when working with external vendors

Paul Dao
Paul Dao
CIO of HTGSOFT

RealReachMarketing is leading Digital Marketing company in Florida, US. We have to share & collaborate document, information with customer everyday (Project plan, customer requirement, media content, contract, etc), those information are highly confidential. Using Email & Dropbox is not secure for us. 689Cloud make simplify these process for us, more confident and build trust when sharing confidential document with our customer.

Jim Schaefer
Jim Schaefer
CEO of RealReachMarketing

Founded in 2001, QTSC is one of key projects of Ho Chi Minh City, which is built to promote the development of Vietnam IT industry and transform the economic structure of the city in the integration period, with over 150 ICT companies & 20,555 people studying and working here.

We have TB data documents in multiple projects, departments. And before that, FTP Server is our main tool for sharing data, It’s not easy to access, view & collaborate with other departments. As well as there is no method to protect, prevent copy or revoke access document after it’s been downloaded to client device. 689Cloud help us better protect confidential document and easy to setup a Private Cloud platform for collaborating, communicating between internal departments and with clients. We use it to replace current FTP server, in Event project, Strategy department, Sale team

Thang LE
Thang LE
Administration Manager

HTGSOFT is leading Hardware Design & Development and Software Development company in US and Vietnam. We have thousand documents (Hardware Design, Reverse Engineering, IoT Design, Software design, Customer Requirement & Contract) every year that highly confidential when sharing with outsourcing agency & customer. 689Cloud help us easy to manage & secure those documents and confident when working with external vendors

Paul Dao
Paul Dao
CIO of HTGSOFT