Ở thời điểm công nghệ phát triển như ngày nay, việc bảo vệ tệp đính kèm vô cùng thông dụng và hữu ích. Hãy cùng 689Cloud tìm hiểu những lợi ích khi chúng ta bảo vệ tệp đính kèm email.

Bảo mật dữ liệu

Khi bạn hoặc chính doanh nghiệp của bạn muốn gửi một nội dung nhạy cảm đính kèm email, bạn có thể kiểm soát được nội dung đính kèm đã được mở hay chưa, thậm chí bạn có thể thu hồi ngay cả khi người nhận đã tải xuống. Có SecureMail của 689Cloud, bạn dễ dàng bảo vệ những dữ liệu quan trọng hay những dữ liệu nhạy cảm một cách dễ dàng.

Kiểm soát dữ liệu

Sau khi bạn bấm gửi, với những công cụ thông thường khác bạn không thể kiểm soát được những nội dung đính kèm có được gửi đúng người nhận hay không. Hoặc email của bạn có thể bị chuyển tiếp đến bên thứ ba, tệ hơn nữa khi những thông tin nhạy cảm đó bị chuyển tiếp đến chợ đen. Khi đó thông tin nhạy cảm của bạn sẽ bị lộ ra ngoài, điều đó sẽ gây ảnh hưởng rất lớn trực tiếp đến bạn hoặc doanh nghiệp của bạn.

Đừng xem nhẹ vấn đề gửi các tài liệu quan trọng qua đính kèm email, vì bạn không thể lường trước được hậu quả của nó. Ít nhất, SecureMail của 689Cloud sẽ giúp bạn bảo vệ các tệp đính kèm và bạn có thể kiểm soát được các tài liệu đính kèm đã gửi.

Hãy bắt đầu bảo vệ tài liệu của bạn với 689Cloud, liên hệ với chúng tôi ngay để được hỗ trợ và tạo tài khoản miễn phí.