Giống như Box và Dropbox, SecureDrive cho phép người dùng tải lên và chia sẻ file với những người dùng khác. Sự khác biệt là SecureDrive bao gồm Quản lý Quyền Kỹ thuật số (DRM) tích hợp để bảo vệ các file khi chúng được xem trực tuyến hoặc tải xuống. Điều này làm cho SecureDrive trở nên lý tưởng cho những người dùng cần cộng tác trên các tài liệu nhạy cảm bao gồm thông tin cá nhân hoặc bí mật.

Quản lý quyền kỹ thuật số (Digital Rights Management – DRM), là một công nghệ cho phép các file được bảo vệ khi chúng được xem trực tuyến hoặc được sử dụng sau khi tải xuống để ngăn chặn các bản sao và chia sẻ lại bất hợp pháp. Ví dụ: DRM cho các file Microsoft Office của chúng tôi ngăn người dùng sao chép thông tin từ một file được bảo vệ sang một file khác, chụp màn hình và in ra file. Trình xem trực tuyến an toàn của chúng tôi vô hiệu hóa chế độ nhà phát triển của trình duyệt để tin tặc không thể chặn bất kỳ dữ liệu nào đang được xem.

Bạn có thể tải lên và tải xuống bất kỳ file nào bằng SecureDrive. Tuy nhiên, bảo vệ DRM chỉ có thể được áp dụng cho các file PDF, Microsoft Word, Excel và PowerPoint.

Không giống như Microsoft Rights Management, người dùng không cần tài khoản để xem hoặc mở một file được bảo vệ. Điều này làm cho SecureDrive lý tưởng để chia sẻ thông tin nhạy cảm với những người bên ngoài tổ chức của bạn.

Chúng tôi đã cố gắng tạo trải nghiệm người dùng cho các file được bảo vệ liền mạch nhất có thể. Để xem các file được bảo vệ trực tuyến, tất cả những gì bạn cần là một trình duyệt. Các file PDF đã tải xuống có thể được mở bằng Adobe Reader XI hoặc mới hơn (bao gồm cả Adobe Acrobat DC). Các file Microsoft Office đã tải xuống có thể được mở trên Windows PC bằng cách cài đặt Phần bổ trợ của chúng tôi dành cho Microsoft Office.