Ngày 10/8/2021, Hội đồng quản trị Công ty 689Cloud đã thông qua quyết định bổ nhiệm ông Dương Liên Quý – Giám đốc vận hành (COO) đảm nhiệm vị trí Giám Đốc Điều Hành (CEO) tại 689Cloud Việt Nam.

Việc bổ nhiệm Giám đốc mới nằm trong kế hoạch đào tạo và chuyển giao cho thế hệ Lãnh đạo trẻ của 689Cloud Global nhằm đẩy mạnh sức sáng tạo, cũng như mở rộng các sản phẩm dịch vụ trong và ngoài nước.

Tân Giám đốc điều hành – ông Dương Liên Quý, tốt nghiệp tại Đại Học SaigonTech và HOUSTON, TEXAS, USA. Tham gia 689Cloud từ những ngày đầu và là một trong những đồng sáng lập. Ông đã trải qua thời gian gắn bó lâu dài và trưởng thành tại 689Cloud, qua nhiều vị trí công tác khác nhau, đảm trách việc xây dựng và phát triển sản phẩm, quản trị nhân sự, tới giám đốc vận hành. Ở bất cứ cương vị nào, ông Quý cũng thể hiện là người quyết đoán, sáng tạo, tận tâm với công việc, góp phần vào sự phát triển chung của công ty.

Với vị trí CEO mới, ông Quý sẽ tập trung vào hoạch định chiến lược phát triển sản phẩm cũng như tất cả hoạt động kinh doanh của 689Cloud tại Việt Nam.

Ông Johnny LE (cựu CEO) tin tưởng rằng, với nền tảng kinh nghiệm vững chắc, niềm đam mê công nghệ, với sức trẻ, sự sáng tạo và tính quyết đoán, ông Dương Liên Quý – đại diện cho thế hệ Lãnh đạo trẻ sẽ mang lại những làn gió mới, ý tưởng sáng tạo mới cho sự phát triển tiếp theo của 689Cloud. “Tại 689Cloud văn hoá sáng tạo và sẵn sàng đón nhận những thử thách mới luôn luôn được đề cao, và tạo cơ hội cho những thế hệ tiếp theo phát triển” – Ông Johnny LE chia sẻ.

Với sự thay đổi này, ông Hiro Kataoka, sẽ tiếp tục giữ vai trò chủ tịch hội động quản trị và kiêm giám đốc điều hành 689Cloud Global tại Singapore và Nhật Bản.

Ông Johnny LE sẽ tiếp tục giữ vai trò cố vấn, thành viên hội đồng quản trị, và chuyển qua đầu tư phát triển các dịch vụ mới trong hệ sinh thái.