Bảo Mật Tệp Đính Kèm Email

Tháng Năm 31, 2023

Bảo mật các tệp đính kèm trong email rất dễ dàng và thuận tiện, nhưng chúng tiềm ẩn những rủi ro đối với dữ liệu và bảo mật

Continue Reading

Điều Gì Xảy Ra Khi Bạn Nhận Được Email Bảo Vệ Bởi SecureMail?

Tháng Năm 31, 2023

Điều Gì Xảy Ra Khi Bạn Nhận Được Email Bảo Vệ By SecureMail? Một ngày nọ, bạn nhận được một email khác với những email bình thường khác và bạn nghĩ rằng đó chắc chắn là một email lừa đảo với đường dẫn

Continue Reading

Rủi Ro Khi Gửi Tệp Đính Kèm Email

Tháng Năm 31, 2023

Bạn đã bao giờ lo lắng về các rủi ro bảo mật tiềm ẩn liên quan đến các tệp bạn gửi dưới dạng tệp đính kèm Email chưa? Vậy, làm thế nào để bảo mật tệp đính kèm email.

Continue Reading