admin Tháng Mười Một 7, 2023

689Cloud là nền tảng cộng tác dựa trên đám mây cho phép các thành viên của nhóm chia sẻ file với nhau cũng như ra bên ngoài. Một tính năng độc đáo của 689Cloud là các file quan trọng có thể được bảo vệ và theo dõi bằng cách sử dụng tính năng Quản lý quyền kỹ thuật số – Digital Rights Management (DRM). Tài liệu này cung cấp các hướng dẫn cơ bản về đăng ký thành viên, tạo dự án, chia sẻ và quản lý file cũng như về tính năng DRM.

689Cloud tổ chức hợp tác thành các dự án. Dự án có thể chứa các thư mục và file. Các file này chỉ các thành viên của dự án mới có thể truy cập được. Dự án có thể có các cài đặt chung như tự động mã hóa các file đã tải lên.

689Cloud có các chức năng và tính năng sau:

 • Tải file lên từ PC và các thiết bị người dùng cũng như các dịch vụ lưu trữ đám mây (Box, Dropbox)
 • DRM bảo vệ các file pdf, docx, pptx, xlsx và hình ảnh (png, jpg, jpeg):
  • Chỉ những người dùng được ủy quyền mới có thể mở/xem file, ngay cả sau khi tải xuống
  • Kiểm soát in/chỉnh sửa và lưu/chụp màn hình
  • Trình xem trực tuyến an toàn (dữ liệu file không được tải xuống bộ nhớ cache của trình duyệt)
  • Theo dõi lịch sử truy cập của các file được bảo vệ
  • Thu hồi quyền truy cập của các file được chia sẻ
 • Tải xuống file
 • Chia sẻ file với các liên kết bên ngoài
 • Xem trước trực tuyến các file pdf, Microsoft Office và đồ họa không được bảo vệ
 • Nhắn tin giữa các thành viên theo dự án/file, nhận xét và nhãn