admin Tháng Mười Một 7, 2023

Vì 689Cloud là một ứng dụng Web, tất cả những gì cần thiết để sử dụng 689Cloud là trình duyệt được kết nối Internet. Các trình duyệt sau đã được kiểm tra và xác nhận là hoạt động. Chúng tôi khuyên bạn nên luôn sử dụng phiên bản mới nhất của trình duyệt. Lưu ý rằng IE11 trở xuống hiện không được hỗ trợ cho bảng điều khiển web.

 • Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Cài đặt E-mail:

 • Địa chỉ E-mail có phân biệt chữ hoa chữ thường và chỉ có thể chứa chữ, số, ký tự và dấu gạch dưới _, dấu gạch ngang – và dấu chấm.

Môi trường để xem các file được bảo vệ bằng DRM:

 • Trình xem trước trực tuyến (trình duyệt)
  • Chrome, Firefox, Edge, Safari (PC, MacOS, mobile)
 • Tải xuống và xem pdf
  • PC, MacOS
   • Adobe Reader XI hoặc mới hơn (Bao gồm Acrobat DC)
   • Ứng dụng HOGO Viewer
  • Android, iOS
   • Ứng dụng HOGO Viewer
  • Ứng dụng người xem được tải xuống tại đây
 • Word, Excel, Powerpoint Files
  • Microsoft Office 2010 hoặc mới hơn trên Microsoft Windows
   • Microsoft Office 2010 hoặc mới hơn trên Microsoft Windows
    • Yêu cầu COM Add-on
    • Tải xuống Tiện ích bổ sung
  • Môi trường mạng