Bảo Mật Tệp Đính Kèm Email

Bảo mật các tệp đính kèm trong email rất dễ dàng và thuận tiện, nhưng chúng tiềm ẩn những rủi ro đối với dữ liệu và bảo mật. Bạn có thể chắc chắn rằng thông tin “nhạy cảm” của mình được bảo vệ khỏi sự truy cập không mong muốn, khi chưa có sự cho […]

Read More