Tại 689Cloud PTE LTD (“689Cloud”), chúng tôi nhận ra rằng quyền riêng tư là rất quan trọng. Chính sách này áp dụng cho tất cả các dịch vụ và sản phẩm được cung cấp bởi 689Cloud hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết với chúng tôi (gọi chung là “Dịch vụ” của 689Cloud) và bao gồm cách thức thông tin cá nhân và thông tin khác mà 689Cloud thu thập và nhận, bao gồm cả thông tin liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ, đã được nghiên cứu.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@689cloud.com

Cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin

689Cloud sẽ không chia sẻ, bán, đấu giá hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba hoặc tổ chức nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bạn.

Để cung cấp Dịch vụ của mình, chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau:

Thông tin bạn cung cấp

Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi tự động nhận và ghi lại thông tin từ máy tính, tài liệu và trình duyệt của bạn, bao gồm địa chỉ IP, thông tin cookie, thuộc tính phần mềm và phần cứng.

Thông tin cá nhân

Khi bạn sử dụng Dịch vụ, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi lại thông tin liên quan đến tài liệu của bạn. Thông tin này có thể bao gồm nội dung của tài liệu, ngày tài liệu được tạo, (các) tác giả của nó và các thuộc tính tài liệu khác.

Thông tin người dùng

Chúng tôi có thể tải xuống và lưu trữ tài liệu/nội dung có trong E-mail của bạn trên máy chủ của chúng tôi với mục đích duy nhất là cung cấp cho bạn chức năng của Dịch vụ.

Thông tin tài liệu

Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể gửi một hoặc nhiều cookie – một file nhỏ chứa một chuỗi ký tự – đến máy tính của bạn để nhận dạng duy nhất trình duyệt của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện chất lượng dịch vụ của mình bằng cách lưu trữ các tùy chọn của người dùng và theo dõi thông tin người dùng. Hầu hết các trình duyệt ban đầu được thiết lập để chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể đặt lại trình duyệt của mình để từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, một số Dịch vụ có thể không hoạt động bình thường nếu cookie của bạn bị tắt. 689Cloud có thể sử dụng thông tin “Được thu thập tự động” và thông tin “Cookie” để: (a) tự động cập nhật Phần mềm trên hệ thống của bạn; (b) ghi nhớ thông tin của bạn để bạn không phải nhập lại trong lần truy cập hoặc lần truy cập tiếp theo; (c) giám sát các số liệu sử dụng trang web tổng hợp như tổng số khách truy cập và các trang được truy cập; (d) cung cấp các số liệu như vậy cho người dùng khi họ liên quan đến nội dung đã tải lên của người dùng đó; và (e) theo dõi các mục nhập, nội dung gửi và trạng thái của bạn trong bất kỳ chương trình khuyến mãi hoặc hoạt động nào khác.

Tải xuống tài liệu

Khi bạn gửi E-mail hoặc thông tin liên lạc khác tới 689Cloud, chúng tôi có thể giữ lại những thông tin liên lạc đó để xử lý các thắc mắc của bạn, phản hồi yêu cầu của bạn và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi.

Cookies

Các liên kết đến các trang khác có thể được 689Cloud cung cấp để tạo sự thuận tiện cho khách hàng của chúng tôi. 689Cloud không chịu trách nhiệm về các hoạt động bảo mật của các trang web khác. Tuyên bố về quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho thông tin do chúng tôi thu thập.

Thông tin liên lạc của người dùng

Nếu bạn là trẻ em dưới 13 tuổi, bạn phải được sự đồng ý của cha mẹ trước khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. 689Cloud sẽ không cố ý liên hệ hoặc tham gia với trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ. Nếu bạn có lý do để tin rằng một đứa trẻ đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của chúng, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ được cung cấp ở trên và chúng tôi sẽ cố gắng xóa thông tin đó khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Liên kết

689Cloud sử dụng thông tin mà bạn cung cấp hoặc chúng tôi thu thập để vận hành, duy trì, nâng cao và cung cấp tất cả các tính năng và dịch vụ được tìm thấy trên Trang web cũng như để theo dõi nội dung do người dùng tạo và Người dùng trong phạm vi cần thiết để tuân thủ như một dịch vụ nhà cung cấp với Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số.

Đối với trẻ em

Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ E-mail của bạn, mà không cần thêm sự đồng ý, cho các giao tiếp quản trị, chẳng hạn như thông báo cho bạn về các cập nhật lớn của Trang web, cho mục đích dịch vụ khách hàng, để giải quyết các vấn đề vi phạm bản quyền hoặc phỉ báng hoặc để liên hệ với bạn về bất kỳ nội dung nào bạn đã đăng hoặc tải xuống từ trang web.

Bảo trì

689Cloud sử dụng tất cả thông tin mà chúng tôi thu thập được nhằm tìm hiểu về xu hướng sử dụng và sở thích của người dùng, giúp cải thiện cách thức hoạt động và giao diện của Trang web cũng như để tạo ra các tính năng và chức năng mới.

E-Mail

Khi bạn đăng ký Dịch vụ, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên hệ và cá nhân. Nếu chúng tôi sử dụng thông tin này theo cách khác với mục đích mà nó được thu thập, thì chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn trước khi sử dụng.

Khả năng phân tích

Nếu chúng tôi đề xuất sử dụng thông tin cá nhân cho bất kỳ mục đích nào khác với những mục đích được mô tả trong Chính sách này và/hoặc trong các thông báo dịch vụ cụ thể, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một cách hiệu quả để chọn không sử dụng thông tin cá nhân cho những mục đích khác đó. Chúng tôi sẽ không thu thập hoặc sử dụng thông tin nhạy cảm (tức là tình trạng y tế hoặc sức khỏe, nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, đảng phái chính trị) cho các mục đích khác với những mục đích được mô tả trong Chính sách này và/hoặc trong các thỏa thuận có liên quan, trừ khi chúng tôi đã được sự đồng ý trước của bạn.

 

Lựa chọn thông tin cá nhân

Bạn có thể từ chối gửi thông tin cá nhân, trong trường hợp đó 689Cloud có thể không cung cấp Dịch vụ cho bạn.

689Cloud chỉ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty hoặc cá nhân khác trong các trường hợp hạn chế sau:

Chúng tôi được sự đồng ý của bạn. Chúng tôi yêu cầu đồng ý chọn tham gia cho việc chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi cung cấp thông tin đó cho các công ty con, công ty liên kết hoặc các doanh nghiệp hoặc cá nhân đáng tin cậy khác với mục đích xử lý thông tin cá nhân thay mặt chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu các bên này đồng ý xử lý thông tin đó dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và tuân thủ Chính sách này cũng như bất kỳ biện pháp bảo mật và an ninh thích hợp nào khác.

Chúng tôi được sự đồng ý của bạn. Chúng tôi yêu cầu đồng ý chọn tham gia cho việc chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào.

Chúng tôi cung cấp thông tin đó cho các công ty con, công ty liên kết hoặc các doanh nghiệp hoặc cá nhân đáng tin cậy khác với mục đích xử lý thông tin cá nhân thay mặt chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu các bên này đồng ý xử lý thông tin đó dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và tuân thủ Chính sách này cũng như bất kỳ biện pháp bảo mật và an ninh thích hợp nào khác.

Chúng tôi thực sự tin tưởng rằng việc truy cập, sử dụng, bảo quản hoặc tiết lộ thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý để (a) đáp ứng bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu có thể thi hành của chính phủ, (b) thực thi các thỏa thuận hiện hành và/hoặc điều khoản của họ, bao gồm việc điều tra các vi phạm tiềm ẩn trong đó, (c) phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật hoặc (d) bảo vệ chống lại tổn hại sắp xảy ra đối với quyền, tài sản hoặc sự an toàn của 689Cloud, người dùng hoặc công chúng theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép.

Nếu 689Cloud tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bất kỳ hình thức bán một số hoặc tất cả tài sản của mình, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo trước khi thông tin cá nhân được chuyển giao và trở thành đối tượng của một chính sách bảo mật khác.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có thêm bất kỳ câu hỏi nào về việc quản lý hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân

Bảo mật thông tin

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ chống lại việc truy cập trái phép hoặc thay đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy dữ liệu.

Chúng tôi cố gắng duy trì độ tin cậy, chính xác, đầy đủ và đơn vị tiền tệ của thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của khách hàng. Chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết một cách hợp lý cho các mục đích mà thông tin đó được thu thập hoặc để tuân thủ bất kỳ yêu cầu lưu giữ tài liệu hoặc báo cáo pháp lý hoặc đạo đức hiện hành nào.

Chúng tôi giới hạn quyền truy cập thông tin cá nhân về bạn đối với nhân viên, nhà thầu và đại lý, những người mà chúng tôi tin rằng hợp lý cần phải tiếp xúc với thông tin đó. Những cá nhân này bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ bảo mật và có thể bị kỷ luật, bao gồm cả việc chấm dứt hợp đồng và truy tố hình sự, nếu họ không đáp ứng các nghĩa vụ này.

Chúng tôi có các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và thủ tục và các biện pháp bảo vệ để bảo vệ thông tin cá nhân. Máy chủ và cơ sở dữ liệu của chúng tôi được bảo vệ bằng công nghệ bảo mật tiêu chuẩn ngành, chẳng hạn như tường lửa tiêu chuẩn ngành và bảo vệ bằng mật khẩu.

Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo chống lại mọi mất mát, lạm dụng, tiết lộ trái phép, thay đổi hoặc phá hủy dữ liệu, nhưng chúng tôi cố gắng ngăn chặn những trường hợp đáng tiếc như vậy.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có thêm bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật thông tin của chúng tôi hoặc việc bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Toàn vẹn dữ liệu, truy cập và cập nhật thông tin cá nhân

689Cloud chỉ xử lý thông tin cá nhân cho các mục đích được thu thập và tuân theo Chính sách này hoặc bất kỳ thỏa thuận dịch vụ hiện hành nào. Chúng tôi xem xét các phương pháp thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu của mình để đảm bảo rằng chúng tôi chỉ thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân cần thiết để cung cấp hoặc cải thiện Dịch vụ của mình. Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý là chính xác, đầy đủ và cập nhật, nhưng chúng tôi phụ thuộc vào người dùng của mình để cập nhật hoặc sửa thông tin cá nhân của họ bất cứ khi nào cần thiết.

Khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của bạn và có đủ thông tin để cho phép chúng tôi xác định thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ tiết lộ cho bạn thông tin chúng tôi nắm giữ về bạn. Chúng tôi cũng sẽ chỉnh sửa, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào không chính xác và thông báo cho bất kỳ người nhận bên thứ ba nào về những thay đổi cần thiết.

Chúng tôi không tính phí cho việc tuân thủ một yêu cầu chỉnh sửa, tuy nhiên, đối với tất cả các yêu cầu khác, chúng tôi có thể tính một khoản phí nhỏ để trang trải chi phí của nó. Yêu cầu xóa thông tin cá nhân phải tuân theo mọi nghĩa vụ báo cáo pháp lý và đạo đức hoặc lưu giữ tài liệu được áp dụng đối với 689Cloud.

Chúng tôi yêu cầu người dùng cá nhân xác định danh tính bản thân và thông tin được yêu cầu được truy cập, sửa chữa hoặc xóa trước khi xử lý các yêu cầu đó và chúng tôi có thể từ chối xử lý các yêu cầu lặp lại hoặc có hệ thống một cách bất hợp lý, yêu cầu nỗ lực kỹ thuật không tương xứng, gây nguy hiểm cho quyền riêng tư của người khác hoặc là cực kỳ không thực tế, hoặc quyền truy cập không được yêu cầu.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có thêm bất kỳ câu hỏi nào hoặc để truy cập và cập nhật thông tin cá nhân

Tính thực thi của chính sách

689Cloud thường xuyên đánh giá việc tuân thủ Chính sách này. Vui lòng gửi bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến Chính sách này hoặc việc xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi bằng cách liên hệ với chúng tôi như được cung cấp ở trên. Khi chúng tôi nhận được các khiếu nại chính thức bằng văn bản, chính sách của 689Cloud là liên hệ với người dùng khiếu nại về các mối quan tâm của họ. Chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan quản lý thích hợp, bao gồm các cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương, để giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc chuyển giao thông tin cá nhân không thể giải quyết giữa 689Cloud và một cá nhân.

Nguyên tắc EEA

Khi áp dụng Chính sách này đối với việc thu thập thông tin từ các cá nhân ở Khu vực Kinh tế Châu Âu, được xử lý trên máy chủ của chúng tôi, chúng tôi cố gắng tuân thủ các nguyên tắc sau:

LƯU Ý

Chúng tôi thông báo cho họ về các mục đích mà chúng tôi thu thập và sử dụng Thông tin cá nhân của họ, các loại bên thứ ba không phải đại lý mà 689Cloud có thể tiết lộ thông tin đó, các lựa chọn và phương tiện, nếu có, 689Cloud cung cấp cho các cá nhân để hạn chế việc sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của họ. Thông báo sẽ được cung cấp bằng ngôn ngữ rõ ràng và dễ thấy khi các cá nhân lần đầu tiên được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân cho 689Cloud hoặc càng sớm càng tốt sau đó, và trong bất kỳ trường hợp nào trước khi 689Cloud sử dụng thông tin cho mục đích khác với mục đích mà nó được thu thập ban đầu.

Lựa chọn

689Cloud sẽ cung cấp cho các cá nhân cơ hội lựa chọn (chọn không tham gia) xem thông tin cá nhân của họ có (a) được tiết lộ cho bên thứ ba không phải là đại lý hay (b) được sử dụng cho mục đích khác với mục đích mà nó đã được thu thập ban đầu hoặc sau đó được ủy quyền bởi cá nhân. Đối với thông tin cá nhân nhạy cảm, 689Cloud sẽ cho các cá nhân cơ hội đồng ý (chọn tham gia) khẳng định và rõ ràng (chọn tham gia) đối với việc tiết lộ thông tin cho bên thứ ba không phải là đại lý hoặc việc sử dụng thông tin cho mục đích khác với mục đích ban đầu được thu thập hoặc sau đó được ủy quyền bởi cá nhân. 689Cloud sẽ cung cấp cho các cá nhân các cơ chế hợp lý về mặt thương mại để thực hiện các lựa chọn của họ.

Chuyển khoản trên đại lý

689Cloud sẽ nhận được sự đảm bảo từ các đại lý của mình rằng họ sẽ bảo vệ thông tin cá nhân thông qua các biện pháp phù hợp với Chính sách Bảo mật này. Trong trường hợp 689Cloud biết rằng đại lý đang sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân theo cách trái với Chính sách bảo mật này, 689Cloud thực hiện các bước hợp lý về mặt thương mại để ngăn chặn hoặc dừng việc sử dụng hoặc tiết lộ trái phép.

Bảo mật

689Cloud cung cấp mức độ bảo mật dữ liệu không thấp hơn mức tiêu chuẩn của ngành và sẽ thực hiện các bước hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ Thông tin cá nhân mà nó sở hữu khỏi bị mất, sử dụng sai và truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và phá hủy.

Tính toàn vẹn dữ liệu

689Cloud sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân theo những cách tương thích với các mục đích mà thông tin đó được thu thập hoặc sau đó được cá nhân cho phép. 689Cloud sẽ thực hiện các bước hợp lý về mặt thương mại để đảm bảo rằng thông tin cá nhân có liên quan đến mục đích sử dụng, chính xác, đầy đủ và cập nhật ở mức độ phù hợp với mục đích sử dụng.

Quyền truy cập

Theo yêu cầu, 689Cloud sẽ cấp cho các cá nhân quyền truy cập hợp lý về mặt thương mại đối với thông tin cá nhân mà nó lưu giữ về họ. Ngoài ra, 689Cloud sẽ thực hiện các bước hợp lý về mặt thương mại để cho phép các cá nhân chỉnh sửa, sửa đổi hoặc xóa thông tin được chứng minh là không chính xác hoặc không đầy đủ.

Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật

689Cloud có thể cập nhật chính sách này. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi quan trọng trong cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân bằng cách gửi thông báo đến địa chỉ E-mail chính được chỉ định trong tài khoản của bạn hoặc bằng cách đặt một thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi.

Đặt câu hỏi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này hoặc lo ngại về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@689cloud.com.

QUAN TRỌNG: BẰNG CÁCH SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ 689CLOUD (NHƯ ĐÃ ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA Ở TRÊN), BẠN ĐỒNG Ý RẰNG TẤT CẢ DỮ LIỆU CÁ NHÂN MÀ BẠN ĐƯA RA CÓ THỂ ĐƯỢC 689CLOUD TRONG QUẢN LÝ XỬ LÝ VÀ CÁC MỤC ĐÍCH ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ RỒI.