SecureMail được cài đặt như một phần bổ trợ cho Microsoft Outlook hoặc Google Chrome cho Gmail. Khi tạo E-mail, hãy chọn SecureMail và chọn các file bạn muốn gửi, đặt bất kỳ cài đặt áp dụng nào như “cho phép tải xuống”. SecureMail sẽ chuyển đổi các file của bạn thành một liên kết được chèn vào thư E-mail của bạn.
Người nhận nhấp vào liên kết để truy cập file của bạn. Trước tiên, họ phải xác thực bằng địa chỉ E-mail và mã PIN dùng một lần để đảm bảo rằng chỉ những người nhận được ủy quyền mới có thể xem hoặc tải xuống file của bạn.
File tải xuống có thể được mã hóa bằng mật khẩu hoặc trong phiên bản Pro, được bảo vệ bằng bản sao bằng mã hóa quản lý quyền kỹ thuật số (DRM)
Sau khi bạn đã gửi các file của mình, bạn có thể theo dõi chúng bằng cách đăng nhập vào bảng điều khiển web SecureMail.

Microsoft 365: Web, Windows 10, MacOS
Microsoft Exchange 2016, 2019: Web, Windows 10, MacOS

Gmail chạy trong Google Chrome trên Windows 10 và MacOS

Các liên kết sẽ hết hạn sau 6 tháng. Bạn cũng có thể xóa các file khỏi bảng điều khiển web SecureMail nếu bạn muốn ngừng truy cập sớm hơn.

Có thể. Với phiên bản Pro, bạn có thể thu hồi quyền truy cập vào các file đã được người nhận của bạn tải xuống và lưu. Bạn cũng có thể ngăn không cho tải xuống và xem file bằng cách xóa chúng trên bảng điều khiển web SecureMail.

Tùy thuộc vào gói, 500MB đến 1GB.

Có thể gửi tối đa 100 file cùng một lúc.

Để xem trực tuyến: PDF, Word, Excel, PowerPoint
Để tải xuống với mật khẩu bảo vệ: Mọi định dạng file
Để tải xuống với tính năng chống sao chép DRM: PDF, Word, Excel, PowerPoint

Có. Hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi có thể đưa ra đề xuất cho bạn.

Một số người dùng có thể gặp sự cố rằng họ không thể mở Phần bổ trợ trên Outlook 2016. Thông báo hiển thị “This add-in has been disabled to keep you safe. To continue using the add-in validate that this item is hosted in a trusted domain or open it in the Office desktop app”. Nếu bạn gặp phải sự cố này, hãy cố gắng cập nhật lên Bản cập nhật bảo mật mới nhất được phát hành vào ngày 13 tháng 10 năm 2020
Click here https://support.microsoft.com/en-us/topic/description-of-the-security-update-for-microsoft-exchange-server-2019-2016-and-2013-october-13-2020-6090c465-4c1a-45da-78ce-e8eb46b571f1