Phát Triển
Bảo Mật
Thành Công

689Cloud cung cấp các giải pháp phát triển phần mềm và bảo mật nội dung cho một loạt rộng lớn các ngành và thị trường

IRM content security and offshore software development
Software Development Services

Phát Triển

Dịch Vụ Phát Triển Phần Mềm

Mang ý tưởng của bạn và biến chúng thành lợi nhuận. 689Cloud hỗ trợ bạn từ thiết kế sản phẩm, triển khai, đảm bảo chất lượng, đến bảo trì và hỗ trợ.

TÌM HIỂU THÊM
Content Security Solutions

Bảo Mật

Giải Pháp Bảo Mật Nội Dung

Từ sách điện tử đến tài liệu kinh doanh mật và thông tin sức khỏe cá nhân, các ứng dụng của 689Cloud SecureDriveSecureMail cho phép bạn chia sẻ các tệp PDF, Excel, Word, PowerPoint một cách dễ dàng và an toàn.

LIÊN HỆ

Hơn 30+ doanh nghiệp đang phát triển cùng chúng tôi

Phản Hồi Của Khách Hàng

Phản Hồi Của Khách Hàng

689Cloud has been our development partner for many years and have consistently provided high-quality results.​

Atsushi Narui

President iDOC K.K.

Healthcare requires the highest level of security and reliability. 689Cloud has delivered on both fronts, allowing us to provide convenient and secure information services to our patients.​

Naoki Sato

Information Systems Manager, Saitama Medical University International Medical Center.