trang.nguyen Tháng Mười Hai 15, 2023

Nỗi Lo Thất Thoát Dữ Liệu!

Với tốc độ phát triển công nghệ như hiện nay, mọi thứ đều được số hóa, nên chỉ cần một chút sơ hở là có thể doanh nghiệp phải đối mặt ngay với những hậu quả khôn lường vì lượng dữ liệu bị thất thoát. Có lẽ không cần phải đợi đến khi bị tấn […]

Read More