admin Tháng Mười Một 7, 2023

Môi Trường Hoạt Động

Vì 689Cloud là một ứng dụng Web, tất cả những gì cần thiết để sử dụng 689Cloud là trình duyệt được kết nối Internet. Các trình duyệt sau đã được kiểm tra và xác nhận là hoạt động. Chúng tôi khuyên bạn nên luôn sử dụng phiên bản mới nhất của trình duyệt. Lưu ý […]

Read More
admin Tháng Mười Một 7, 2023

Giới Thiệu

689Cloud là nền tảng cộng tác dựa trên đám mây cho phép các thành viên của nhóm chia sẻ file với nhau cũng như ra bên ngoài. Một tính năng độc đáo của 689Cloud là các file quan trọng có thể được bảo vệ và theo dõi bằng cách sử dụng tính năng Quản lý […]

Read More